Пропускний режим

 УЗГОДЖЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

загальними зборами колектива                        директор я/с №38

 від "31" серпня 2018р.                                      _________Катєчкіна Т.М.

голова ПК ______ Г.М. Остапюк

Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування  ЗДО №38

 

1.Загальні засади.

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ЗДО (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», пункту першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1,2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, враховуючи вітчизняний та міжнародний досвід організації пропускної системи у закладах освіти, з метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладів освіти, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної,  попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій у відношенні до всіх учасників освітнього процесу та рішення міського голови м. Херсона, щодо затвердження Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м. Херсона.

1.2. Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО) передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого Порядку діяльності ЗДО і визначає Порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ЗДО.

1.3. Охорона приміщень забезпечується сторожами ЗДО у нічний час, у вихідні та святкові дні цілодобово. Охоронцями підприємства Державної служби охорони (у разі укладання договору (угоди) з ними) – за викликом.

1.4. Виконання вимог, що визначаються  Порядком є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ЗДО, вихованців та  їх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ЗДО.

1.5. Порядок розміщується на сайті ЗДО та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.6. Власний Порядок ЗДО є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами ЗДО.

2. Порядок проходу в будівлю ЗДО для вихованців та батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.1. Прохід в будівлю та на територію ЗДО відбувається  з 07:00 до 09:00 та з 15:00 до 19:00.

2.2.Пропускний режим у будівлю ЗДО, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують завгосп або інша відповідальна особа, черговий,  з 19:00 сторож.

2.3.Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід та допоміжні входи у визначені ЗДО години тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю:

- у групи «Садочок», «Курочка Ряба», «Сонечко», «Ромашка» проходять через власні входи;

- у групи «Черешенька», «Бджілка» - через вхід, розташований за входом групи «Садочок»;

- у групи «Човник», «Веселка » - через вхід, розташований за входом групи «Сонечко»;

- у групи «Вишенька», «Зернятко», «Квіточка» - через центральний вхід.

2.4. Вихід  із ЗДО на заняття з фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позасадові заходи відбувається організовано і в супроводі вихователя.

2.5. Діти,  що не відвідують ЗДО, але відносяться за місцем проживання до території, якою опікується ЗДО, відвідують гуртки та інші заходи ЗДО, допускаються у приміщення згідно розкладу заходів, занять у супроводі батьків.

2.6. Батькам або особам, які їх замінюють не дозволяється проходити до ЗДО з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл на їх огляд.

2.6. Прохід до ЗДО батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.

3. Пропускний режим для працівників ЗДО.

3.1. Адміністрація та інші працівники ЗДО знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад  згідно  графіків роботи (графіки додаються).

3.2. Педагогам рекомендовано приходити до ЗДО за 10-15 хвилин до початку роботи.

3.3. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для відвідувачів ЗДО.

4.1. Відвідувачі проходять у будівлю ЗДО тільки через центральний вхід.

4.2. Особи не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ЗДО за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором ЗДО (особою, що його замінює)

4.3. Посадові особи, які прибули до ЗДО з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу та супроводжуються до директора або особи, що його замінює.

Після  виконаної перевірки  посадові особи роблять запис у Візитаційній книзі ЗДО.

4.4. Групи осіб, що відвідують ЗДО для проведення і участі в масових заходах, методичних об’єднаннях, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю ЗДО за розпорядженням адміністрації та реєструються вказавши місце роботи, посаду.

4.5. На прийом до директора ЗДО, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в адекватному стані (визначається візуально).

4.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації необхідно зателефонувати за номером вказаним на брамі, хвірці ЗДО  38-09-31.

4.7. При відвідуванні ЗДО відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення проносу в будівлю ЗДО алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

4.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації ЗДО та діє у відповідності до отриманих вказівок.

4.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі ЗДО, черговий діє за вказівками   директора або його особи, що його замінює.

4.10. Прохід територією ЗДО дозволено лише відвідувачам ЗДО. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території ЗДО та прохід нею  стороннім особам заборонено.

5. Пропускний режим для автотранспортних засобів.

5.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ЗДО встановлено за рішенням  адміністрації :

- машина-холодильник з м'ясо-молочними продуктами заїжджає з 10:00 до 11:30. У цей період часу біля брами чергує завгосп;

- машина, яка завозить інші продукти заїжджає з 12:00 до 13:30. У цей період часу біля брами чергує завгосп;

-  щовівторка з 07:00 до 11:00 заїжджає машина-сміттєвоз. У цей період часу біля брами чергує завгосп.

5.2. Допуск без обмежень на територію ЗДО дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних, охоронних медичних служб.

5.3. Паркування автомобільного транспорту на території ЗДО без дозволу адміністрації заборонено.

6. Правила поведінки відвідувачів ЗДО.

6.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов’язані:

- зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки встановлених для  громадських місць;

- не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів ЗДО;

- виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ЗДО;

- не створювати перепон виконанню адміністрацією,  працівниками ЗДО їх службових обов’язків;

- зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому);

- бережливо ставитися до майна  ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу;

- при вході до будівлі  ЗДО відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані повідомити чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.

6.2. Відвідувачам ЗДО забороняється:

- знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ЗДО без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога;

- виносити з приміщення ЗДО документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення;

- знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією навчального закладу;

- суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗДО;

- вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюлю;

- факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗДО фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим; відшкодування причинених збитків відбувається у встановленому Законом порядку.

6.3. Відповідальність відвідувачів ЗДО за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ЗДО:

-у випадку порушення відвідувачем ЗДО пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником ЗДО  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень ЗДО;

- у випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий або адміністрація ЗДО повідомляє про це правоохоронні органи.

7. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального дозволу зберігання і носіння даних предметів.

7.1. Прохід осіб в приміщення ЗДО з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

- службам, котрим в установленому порядку дозволено зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення тощо).

- співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

8. Порядок пропуску представників засобів масової інформації.

8.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до ЗДО з метою виконання професійних обов’язків пропускаються в будівлю ЗДО за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення та супроводжуються до директора або особи, що його замінює.

8.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗДО з метою виконання професійних обов’язків пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або або особи, що його замінює.

9. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ЗДО.

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій допускаються до приміщень, територію ЗДО для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завгоспа.

10. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації.

10.1. Пропускний режим в будівлі та на територію ЗДО  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

10.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

11. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗДО з приміщень та порядок їх охорони.

11.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗДО  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією ЗДО, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

11.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях ЗДО, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗДО на видному й доступному для відвідувачів місці.

11.3. Пропуск відвідувачів у приміщення ЗДО припиняється.  на період надзвичайних ситуацій.

11.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи по евакуації і забезпеченні безпеки дітей, людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно інструкцій, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний доступ в будівлю та на територію ЗДО.

12. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗДО.

12.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗДО, дотримання Порядку ЗДО всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на директора  ЗДО.

12.2. Директор ЗДО наказом призначає відповідальних за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

Порядок пропускний режим затверджено на загальних зборах колективу протокол № 1 від 31.08.18р.