Діяльність методичного кабінету

Вихователь-методист Поливода Ольга Олександрівна

 

  Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог  Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

Згідно Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Завдання вихователя-методиста: надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності та розвитку педагогічної творчості підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців

Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та післякурсового завдання. А також організації педагогічних хвилинок із звітами вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.

Методична робота в ясла-садку підпорядковується річному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу роботи за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, запити, побажання.

Проблеми виховання дітей обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях та  під час індивідуальних і групових консультацій. На цій основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

          Відповідно до річного плану в  ясла-садку створено ініціативну групу,  яка працює над вивченням інноваційних технологій, впровадженню передового педагогічного досвіду у практику роботи вихователів. Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є організація і проведення відкритих занять:  педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

Що таке  методична служба?

Кому і для чого вона потрібна в дошкільному закладі?

Перш за все – вихователю. На сучасному етапі вихователь-методист  повинен вчити вихователя  працювати з дітьми сучасно, а це означає: професійно, науково обґрунтовано, цілеспрямовано, цікаво, враховуючи індивідуальний підхід до кожної дитини, використовуючи сучасні технології, інтерактивні методи та прийоми, спираючись на гуманістичні принципи та високу моральність.

По друге - батькам,  які зацікавлені в організації освітньо-виховної роботи з їх дітьми, хочуть бути активними учасниками  в житті дошкільного закладу і мають для цього бажання та час.

     Для батьків методична служба готова:

     надати консультації щодо виховання та розвитку їх малюка;

           відповісти на запитання по організації цікавого та повчального відпочинку для дошкільнят.


                           


Участь педагогів, батьків дітей-випускників ясла-садка  у роботі навчально-методичної ради «Єдність поглядів батьківської та педагогічної громади на зміни
в освітній траєкторії вихованців дошкільних закладів та учнів початкової школи», 2017р.